Patentens betydelse

SUSANNE ÅS SIVBORG Generaldirektör PRV skriver i MEDIAPLANET:
”Patent är ett idémässigt skydd för en ny teknisk lösning på ett problem. Ett patent innebär att innehavaren kan hindra andra från att använda uppfinningen i upp till 20 år. I gengäld måste uppfinningen offentliggöras, så att andra företag och uppfinnare får möjlighet att föra den tekniska utvecklingen vidare.”

Kommentar: uttrycket ”kan hindra” innebär en utmaning blanda in domstolsväsendet.
Anser att det borde stå något med följande lydelse: Ett patent innebär ett offentligtgörande av en uppfinning som kan komma till gagn för samhället och där de som nyttjar den kan eller skall ersätta uppfinnaren på ett rimligt sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *