Patentens betydelse

SUSANNE ÅS SIVBORG Generaldirektör PRV skriver i MEDIAPLANET:
”Patent är ett idémässigt skydd för en ny teknisk lösning på ett problem. Ett patent innebär att innehavaren kan hindra andra från att använda uppfinningen i upp till 20 år. I gengäld måste uppfinningen offentliggöras, så att andra företag och uppfinnare får möjlighet att föra den tekniska utvecklingen vidare.”

Kommentar: uttrycket ”kan hindra” innebär en utmaning blanda in domstolsväsendet.
Anser att det borde stå något med följande lydelse: Ett patent innebär ett offentligtgörande av en uppfinning som kan komma till gagn för samhället och där de som nyttjar den kan eller skall ersätta uppfinnaren på ett rimligt sätt.