Myndigheters oförmåga till initiativ

Vilka lärdomar tar man av den statistik som finns tillgänglig?

FÖRSÖK TILL PROJEKT

Exempel 1: Statistik från Bilprovning säger att ca 80% av alla lastbils- och bussbromsar
får underkänt. (Ref. olyckan med 50 ton drivmedel som brann vid Kode)
Enligt vårt tankesätt bör man sätta in resurser på att utveckla säkrare bromsar.

Exempel 2: Den känsligast ”komponenten” när det gäller turistbussar är själva
Chauffören. Det beror på att ryggen ej pallar hantera väskor och gods under
bussen. Vi vet att ett tiotal fall kommit in till arbetsmiljöverket. En
undersökning om antal sjukskrivningar hos Försäkringskassan lyckades ej,
men bör efter vår bedömning vara rätt många.
Vi har gjort ett försök offentliggöra ett kåseri med benämningen
Bagagegorilla.

Vi anser att införande av en ”gorilla” ur samhällsnyttig ekonomisk
verkningsgrad vara värdefull. Dock frågar man sig vilken myndighet tar
initiativ starta upp en sådant projekt?