Hem

Bakgrund

INNOVATIONSDEPARTEMENTET är för närvarande ett privat initiativ där vi ställer upp kriterier för att lyfta fram innovatörer och entreprenörer för Sveriges bästa. Bakgrunden till detta är att vi vill hålla en tätposition inom innovationsområdet jämfört med andra länder, som också håller tätposition!

Det är vidare så att vi i Sverige önskar en sammanhållande myndighet när det gäller innovationer och entreprenörskap. Vid våra undersökningar kan vi se att de statliga aktörerna befinner sig utplacerade i något som liknar ett lapptäcke.

Vi har den uppfattningen att det saknas många företag i Sverige, något som från politiskt håll talas tyst om, liksom i media. Här kan innovationer ”blomma” ut till företag.

Vi uppfattar även att många statliga aktörer verkar ha svårt att samarbeta med varandra.

Ett lands välstånd är beroende av sitt folks arbete och aktivitet. Det gäller alltså att hålla en hög sysselsättningsgrad. Vidare kan vi se att utveckling av produkter och tjänster styrs av tillfälligheter samt associeringsgraden som i sin tur är kopplad till undervisning/forskning/kunskap. Vi förespråkar därför ett större mått/antal av ordnade sammanträffande mellan olika yrkesgrupper och områden, (ref boken MEDICIEFFEKTEN)

Detta dokument bedömer vi vara till hjälp främst för:

 • INNOVATÖRER
 • BESLUTSFATTARE
 • Tillgivna MAKTHAVARE

Vi reserverar oss för stav- och tryckfel.
Vi emotser kompletteringar som gynnar och stöder innovatörer.

Följande rubriker följer nedan:

 1. FÖR INNOVATÖRER
 2. FÖR STATLIGA AKTÖRER
 3. INTRESSANTA INNOVATIONSSAJTER
 4. UTREDNINGAR
 5. UPPFINNARFÖRENINGAR
 6. KONSTRUKTION
 7. STÖDPERSONER och FÖRETAG
 8. PROJEKTARBETE
 9. PÅGÅENDE INNOVATIONER
 10. OBSERVATIONER

1. FÖR INNOVATÖRER

Första tips till innovatör driva fram en idé :

  • skaffa fram ett bra namn på idén eller åtminstone ett arbetsnamn.
  • Börja utforma och skriva en broschyr. Den bör vara riktad mot slutkund

Prospects användes mot tillverkare och säljkanaler.

 • För anteckningar/dagbok (jfr BUTTRESS)

Uppsnappade status, faktiska omständigheter samt möjligheter:

  • Fria innovatörer: Riskbedömningar
   • Det finns en stor asymmetri när det gäller ekonomi och rättssäkerhet.
   • Incitamentet att arbeta minskar.
   • Ett av de bästa råden hantera en idé är att börja göra en
    broschyr.

Råd vid avtal med kapitalister:

   • skriv ej under avtal med skiljedomsklausul
    Ref. JOHAN ULLMAN se 110347 och 110345
   • Observera: vissa affärsmän använder advokater
    och jurister att jobba med procedurfrågor för att
    skinna goda innovatörer.
    Ref. HÅKAN LANS se 101147 och 110182

Kommentar:
Det gäller att få ihop de goda idéerna med pengarna.

  • Immateriell rätt
   • Patent, dessa gäller bara i 17 år
    För Läkemedel med lång utvecklingstid är detta för
    kort tid. Gäller även komplex utrustning.
   • Mönsterregistrering
    • Lagskyddad upphovsrätt, gäller konstverk, bilder,
     böcker, möbler bruksföremål.
    • Ägarfrämjandet påpekar brister i immaterialrätt.
    • Enligt undersökning kör storföretag över
     mindre företag med avseende på upphovsrätt, och
     detta sker till 80% av samarbeten.
   • Know-how skänkes till staten som kan utfärda något
    som heter patent och som de även tar rikligt betalt för.
    Är detta något som kan kallas systemfel?

Erfarenhet/kommentar:
Det är allt för mycket idéer där idégivaren blir snuvad. Inget egentligt skydd finns idag att uppbringa. Patent är egentligen bara en form av registrering avsedd bevisa för ev. kapitalist/företag att funktionen ej tidigare existerat. Egentligen ett bevis vilken som är tekniskt bevandrad. Det egenliga skyddet är folks välvilja.!

EN LIVSKRAFTIG IDÉS VÄG

 1. Alla skrattar åt den och finner den enbart löjlig.
 2. När den trots allt sprids, tvingas man ta den på allvar och börjar med all makt bekämpa den som farlig.
 3. När den trots allt segrat, finner alla den självklart riktig.

ARTHUR SCHOPENHAUERS (1788 – 1860)

En innovatörs kraft och förmåga och idé baseras på följande:

 • VILJA
 • MOD
 • ERFARENHET kunskap
 • ORIGINALITET
 • RISKER
 • POTENTIAL

(Alltså en slags SWOT-analys)
(Ref ett danskt utvärderingsprogram av innovationer, 110623)

Patentprocess se 81134.pdf

De kontakter som tagits av oss som innovatörer gentemot ”affärsänglar” har resulterat i ingenting. De ville inte ens veta vilka produkter vi jobbade med. Observera det finns inget forum mellan riskkapitaliset, affärsänglar och innovatörer.

Tänk dig för. Har du en bra idé är risken mycket stor (80%) att större bolag och ohederliga psykopater plockar av dig den. Varför ta risken?

2. FÖR STATLIGA AKTÖRER

Följande är Avsedda för tillgivna makthavare:

Följande synnerligen viktiga ingredienser bör förbättras gentemot innovatörer:

 • immaterialrätt
 • kapital och resurser till projekt i såddfas
 • regler för statliga tillväxt- och innovationsmyndigheter förbättras mera till innovatörernas fördel. De bör ha ett schema som visar idéhanteringen.
 • Stöd och samverkan med privata innovationsrådgivare.
 • stöd till mindre verkstäder och hantverkare som hanterar innovatörer och innovationer.
 • Någon form av marknadsråd tillsättes.
 • projektsammanhållande för varje idè/case engageras.
 • samordnare, ”nätverksspindlar” gynnas.

Följande underlag bör läsas: 70617-1.doc från SUA

Kommentar: en stor mängd relevant information har skickats till riksdagsmän dock ännu
utan resultat.

Vi kan även konstatera att forum ej existerar mellan innovatörer, företag och
riskkapitalister, affärsänglar. (ref protokoll från möte med
riskkapitalföreningen.)

(för att vara politiskt korrekt skall man ej ta initiativ. ref MANDELA)

3. INTRESSANTA INNOVATIONSSAJTER

Här kommer ett antal intressanta sajter som vi kommit i kontakt med:

Denna lista är ”dynamisk” och kompletteras med jämna mellanrum.

4. UTREDNINGAR

UTREDNINGAR angående IDÉHANTERING

  • pdf:er
 • 100968 Arbetsmetodik struktur översikt förslag
 • 40318-1 ENTERPRISE i jämförelse med INECO
 • 40318-2 CHALMERS CSE i jämförelse med INECO
 • 40318-3A INVENTORFOCUS
 • 40318-4 IDÉBANKEN i jämförelse med INECO
 • 40318-5 ALMI i jämförelse med INECO
 • 40318-6 IDÉLAB i jämförelse med INECO
 • 40318-71 TV 8 72HOUR RACE i jämförelse med INECO KAJ MICKOS
  • SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING
 • Regionförbundet i Kalmar län 090815.pdf 25 sidor
 • 110656 Rapport kondensering ur boken DEN OFÖRLÖSTA FORSKNINGEN.

5. UPPFINNARFÖRENINGAR

UPPFINNARFÖRENINGAR I SVERIGE
Sammanställning se 110342.pdf

 • Vissa föreningar är helt frikopplade från SUF.
 • Brukar ”självdö” när de drivande eldsjälarna avgår.
 • Livslängd ca 8 år. (Senaste avslut VVU.)
 • Se även SUF under observationer

6. KONSTRUKTION

Konstruktion:

 1. checklistor
 2. produktutveckling (ref 80312)
 3. projektledning
 4. Ovanstående sammanställningar finns tillgängliga på begäran.
 5. CAD

Vid detaljritning skall varje kant och yta definieras, läge, tolerans, ytfinhet, referens.
Det juridiska dokumentet är fortfarande en 2D-ritning.

7. STÖDPERSONER och FÖRETAG

alfabetisk ordning

8.PROJEKTARBETE

Vår utredning visar att ca 3000 tjänstemän är avlönade av staten att jobba med innovationsfrågor.

Vi har uppskattat antalet fria innovatörer till 1000st med någotsånär teknisk höjd på sina uppfinningar. Den enda respons vi fått på denna siffra är att det är max 600st.

En intressant research är att ta reda på hur mycket skatt produktutvecklingsarbete generar.
Det skulle vara intressant veta skatteuttaget för investeringar nedlagda på innovationer?

Konstaterar att uttrycken ÄR och TILL är bra använda vid projektarbete.
ORD PÅ VÄGEN FÖR KREATIVA se 60531doc

METODER FÖR PRODUKTIVT TÄNKANDE 70761.DOC

HINDER FÖR KREATIVITET se 70762.doc

9. PÅGÅENDE INNOVATIONER

I vårt nätverk finns idag ca 150 dokumenterade affärsidéer, varav ca 70 fysiska patenterbara produkter. Bland dessa finns några med miljardmarknad.
Mer information kan lämnas.

10. OBSERVATIONER

Vid kalkylering bör varje idé värderas till ca 1 milj/st åtminstone av insatta personer hos myndigheter.

Koppling till konstruktion och produktutveckling talas det lite om. Vi visar lite av detta i denna sajt.
Att anlita en skicklig konstruktör kan göra underverk.

En artikel om innovation i en lokal Sthlmstidning med upplaga ca 1 milj fick skribenten endast 2 kontakter. Det är synnerligen dålig respons från allmänheten.

En bråkdel av danska patent går i produktion. (gäller nog även Sverige)

SUF (Svenska Uppfinnare Föreningen ) har följande sajter:
www.innovationonline.se förkortad version se 111037.doc
www.uppfinnare.se
www.suf.com = sida ovan
www.uppfinnareforeningen.se = sida se ovan
(www.exempel.se = MALIN MOHRS HEMSIDA?)
Facebook:https://www.facebook.com/Uppfinnare
Twitter: https://twitter.com/uppfinnaren

SYSTEMFEL
Vi får uppfattningen att innovatörerna skall förvalta sin tid i domstolar till att försvara sina patent. (ALFRED NOBEL gjorde så sina sista 30 år)
IVA har på sin agenda att innovatörer skall lära sig skydda sin idéer. Frågan är hur man gör när man på förhand kan se att ens idé kommer att stjälas oavsett den patenteras eller ej?

SUSANNE ÅS SIVBORG Generaldirektör PRV
skriver i MEDIAPLANET:
”Patent är ett idémässigt skydd för en ny teknisk lösning på ett problem. Ett patent innebär att innehavaren kan hindra andra från att använda uppfinningen i upp till 20 år. I gengäld måste uppfinningen offentliggöras, så att andra företag och uppfinnare får möjlighet att föra den tekniska utvecklingen vidare.”

Kommentar: uttrycket ”kan hindra” innebär en utmaning blanda in domstolsväsendet.
Anser att det borde stå något med följande lydelse: Ett patent innebär ett offentligtgörande av en uppfinning som kan komma till gagn för samhället och där de som nyttjar den kan eller skall ersätta uppfinnaren på ett rimligt sätt.

INVENTORFOCUS
Denna sajt har sedan en tid legat nere. Den innehåller ca 700 idéer i olika stadier.
Tankar finns att återinsätta den. ALMI har blivit erbjuden överta sajten men avböjt.

MYNDIGHETERS MÖJLIGHET TILL INITIATIV

D.v.s vilka lärdomar tar man av den statistik som finns tillgänglig?

FÖRSÖK TILL PROJEKT

Exempel 1: Statistik från Bilprovning säger att ca 80% av alla lastbils- och bussbromsar
får underkänt. (Ref. olyckan med 50 ton drivmedel som brann vid Kode)
Enligt vårt tankesätt bör man sätta in resurser på att utveckla säkrare bromsar.

Exempel 2: Den känsligast ”komponenten” när det gäller turistbussar är själva
Chauffören. Det beror på att ryggen ej pallar hantera väskor och gods under
bussen. Vi vet att ett tiotal fall kommit in till arbetsmiljöverket. En
undersökning om antal sjukskrivningar hos Försäkringskassan lyckades ej,
men bör efter vår bedömning vara rätt många.